Utvecklingsprocessen

Digital transformation och att bygga hållbara IT-system som fungerar långsiktigt är en stor utmaning för många organisationer. Förmågan att se systemsamverkan likväl som att förstå vikten av detaljer i enskilda system kopplat  verksamheten i sin helhet är en framgångsfaktor. Allycore stödjer kunden och hjälper till att navigera i det digitala landskapet. Vi deltar i hela utvecklingsprocessen och erbjuder kompetens genom hela kedjan; från strategi och ledning till utveckling, användbarhet och förvaltning. Allycores konsulter har utvecklat affärskritiska tillämpningar inom branscher som bank, finans, spel och telekom och offentlig sektor och outsourcing.

 

Allycore har idag ansvarstagande konsulter som är specialister inom utvecklingsprocessen oberoende av systemleverantör. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda specialister inom nya områden. Vi har erfarenhet av att arbeta såväl traditionellt som agilt eller testdrivet.

 

Kompetensområden

Utredning och analys

Vår bredd gör att vi arbetar med IT-strategi, utredningar, flöden, processer,  arkitektur, metod, verksamhetskrav, IT-krav och säkerhet.

 

Systemutveckling-konstruktion

Våra konsulter har spetskompetens inom Java (EE), .NET, integration, applikationsservrar, ett stort antal ramverk, webbutveckling och databaser.

 

Användbarhet

En leverans ska vara användbar och förståelig. Inom Allycore finns kunskap och erfarenhet detta. Frågor som användbarhet, user experience UX, interaktionsdesign och utbildning är viktigt för framgångsrika leveranser. 

 

Test

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av testdriven utveckling, automatiserad testning, prestandatester, enhets-, integrations-, system- och acceptanstestning. Vi arbetar med test i form av: testledning, Application Lifestyle Management, testdesign.

Bland de testverktyg vi behärskar finns till exempel:  HP Quality Center, Application Lifecycle Management, Team Foundation Server, IBM Rationals testverktyg, JUnit, Selenium, JIRA.