Om Allycore

Allycore grundades år 2003 som en del av ett IT-produktbolag. Numera är företaget ett renodlat konsultbolag under namnet Allycore. Allycore har fokus på management och IT-relaterade tjänster där vår bredd och erfarenhet gör att vi arbetar inom ett flertal branscher och på flera nivåer. Exempel är affärskritiska tillämpningar inom branscher som bank, finans, spel, telekom och offentlig sektor. Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet –  inom såväl verksamhet som IT –  tillför värde i hela organisationen. Tillsammans med kunden skapar vi mervärde oavsett om det gäller strategi och verksamhetsrelaterade frågor, utredningar eller IT-utveckling.

 

Allycore - vårt namn

Vårt namn beskriver vilka vi är och tillsammans gör vi våra kunder starka.

  • "Ally" står för bundsförvant vilket förklarar vilken relation vi strävar efter att ha med våra kunder och uppdragsgivare.
  • Core” innebär kärna vilket för oss innebär att att fokusera på kundens behov av leverans, öppenhet och engagemang.

 

Värderingar

På Allycore vill vi våra kunders och medarbetares bästa. Våra värderingar representeras av:

  • leverans i form av ansvar och delaktighet,
  • öppenhet i form av transparens och flexibilitet i vårt möte med kunden och
  • engagemang i form av ständig nyfikenhet och glädje i vårt arbete.

 

Affärsidé

Allycores affärsidé är att tillföra värde utifrån kundens behov och leverera rätt kompetens i rätt tid för att stödja kunden att nå sina mål.

 

Vision

Allycores vision är att vara det självklara valet för våra kunder och medarbetare – en kompetent bundsförvant som gör skillnad och skapar värde.

 

Historia

Allycore grundades år 2003 och utgörs av erfarna och självgående konsulter. Vi har sedan starten arbetat med verksamhetskritiska system, främst inom bank- och finans. På senare är har vi breddat oss mot fler branscher, både inom privat och offentlig sektor och outsourcing.

 

Allycores grundare har varit med och startat företag som IT-arkitekterna/Frontwalker, Dynamant, Financial Components, Mixware, Enator Fond- och Finanskonsult, Kontanten samt har även varit delaktiga i starten av banker och fondbolag.

 

Socialt engagemang

Allycore strävar ständigt efter att vara ett så ansvarstagande företag som möjligt – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi stöder sedan lång tid både lokala initiativ i Stockholm och bidrar årligen globalt till någon aktuell hjälporganisation.

 

"Vi levererar med glädje!"